logo

Zimná a letná údržba

Letná údržba plôch je u nás rozdelená do dvoch skupín, ktoré spoločne tvoria súbor služieb a výkonov tak, aby bolo komplexne postarané o Vaše spevnené plochy, trávnik a zeleň. Poskytneme vonkajšiemu areálu profesionálnu starostlivosť tak, aby reprezentoval nielen vlastníkov pozemku ale aj správcovskú spoločnosť.


Údržba zelených plôch

 • kosenie trávnatých plôch
 • vyhrabanie pokosenej trávy spojené s odvozom
 • zakladanie nového trávnika
 • zavlažovanie trávnikov
 • podsievanie trávy
 • hnojenie trávy
 • výsadba okrasných rastlín a drevín
 • orezávanie a strihanie kerov a drevín
 • mulčovanie
 • zazimovanie rastlín

Údržba spevnených plôch

 • zametanie spevnených plôch
 • umývanie spevnených plôch
 • zbieranie nečistôt
 • vyprázdňovanie odpadkových košov
 • odstraňovanie žuvačiek

Zimná údržba

Prioritou zimnej údržby je zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti, jej prevádzok a priľahlých komunikácií počas zimného obdobia. Podľa veľkosti vonkajších plôch vyberáme vhodné strojové vybavenie, ktoré je počas zimnej údržby k dispozícii.

Zimná údržba zahŕňa:
 • odstraňovanie snehu zo spevnených plôch
 • odbíjanie ľadu
 • zametanie spevnených plôch
 • posyp posypovým materiálom (drťou alebo soľou)
 • pohotovostná služba, promptné nastúpenie na objekt a vykonanie zásahu

V prípade záujmu nás kontaktujte

Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky, prípadne vypracujeme cenovú ponuku.

Kontakt

Ponuka služieb