logo

Upratovacie služby

Spoločnosť SAWBAC Slovensko, a.s. poskytuje upratovacie služby už od roku 2002. Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky a ponúkame komplexné upratovacie služby pre veľké i malé firmy, banky, poisťovne, obchodné centrá, priemyselné haly, výrobné objekty, administratívne priestory, bytové spoločenstvá a iné. Ponúkame komplexné upratovacie služby, od jednorazových zákaziek cez pravidelné upratovanie a údržbu podľa požiadaviek zákazníka až po špeciálne upratovanie po stavebných, či maliarskych prácach, čistenie technologických zariadení, výškové čistenie....

Na upratovanie, čistenie a údržbu Vášho majetku Vám poskytneme kvalifikovaný personál, zaškolený podľa všetkých predpisov SR. Kvalita čistiacich prostriedkov a strojového vybavenia, ktoré používame je potvrdená dlhoročnými skúsenosťami a spoluprácou s renomovanými dodávateľmi. V prípade záujmu sme schopní operatívne zabezpečiť aj iné služby súvisiace so správou objektov. Mimoriadny dôraz kladieme na ochranu životného prostredia.

Sme držiteľmi medzinárodného certifikátu kvality ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Disponujeme kvalitným a moderným technickým a technologickým vybavením a sme poistený voči škodám spôsobeným zákazníkovi do výšky 1 000 000 EUR. Každému klientovi ponúkame individuálny prístup, ktorý bude vyhovovať jeho požiadavkám. Prenechajte výkon služieb profesionálom, ktorí Vám za porovnateľné náklady dodajú kvalitnejší výkon.

high trained staff

ZDARMA

obhliadka a vypracovanie cenovej ponuky.

quality-cleaning-staff

Handričkový systém

znižujúci riziko prenosu baktérií.

fast-service

Šetrenie času

spoľahnutím sa na profesionálov.PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE

Práce vykonávame podľa požiadaviek zákazníka na základe navrhnutého časového harmonogramu a požadovaných intervalov. Každý objekt, kde poskytujeme upratovacie služby pravidelného charakteru má určeného zodpovedného vedúceho, ktorý kontroluje a koordinuje vykonávanie jednotlivých prác a je v pravidelnom kontakte so zákazníkom. Počas vykonávania našich prác zabezpečujeme čisté, usporiadané, hygienické pracovné prostredie. Upratovanie a čistenie absolútne prispôsobujeme Vášmu pracovnému poriadku a  vykonávame ho ako v pracovnom tak aj v mimopracovnom čase podľa Vašich požiadaviek.

 • Vypracujeme presný plán a časový harmonogram upratovania
 • Vykonávame všetky upratovacie služby na základe požiadavky zákazníka
 • Dodáme všetky potrebné čistiace a dezinfekčné prostriedky
 • Dodáme spotrebný materiál - toaletný papier, skladané utierky, mydlá, balzamy na ruky, spreje do zásobníkov atď.
 • Zabezpečíme optimálne technické vybavenie s prihliadnutím na charakter priestorov a požiadavky zákazníka
 • Zabezpečíme starostlivosť o vonkajšie priestory, trávnaté plochy, porasty, parkoviská, chodníky
 • Zabezpečíme iné doplnkové služby podľa požiadaviek zákazníka

JEDNORAZOVÉ UPRATOVANIE

Najdôležitejším faktorom, vplývajúcim na kvalitu a rýchlosť poskytnutých služieb pri jednorazovom upratovaní sú skúsenosti a zohratosť tímu pracovníkov. Keďže výkon služieb zabezpečujeme dlhodobo overenými riadne zaškolenými pracovníkmi, ktorí vedia, aká kvalita sa od nich očakáva, môžeme našim zákazníkom poskytnúť vysokú kvalitu a optimálne časové zabezpečenie jednorazového čistenia.

V rámci jednorazového upratovania zabezpečujeme:
 • Vysávanie kobercov, čalúnenia
 • Tepovanie kobercov, čalúnenia
 • Umývanie podlahy a dlažby
 • Utieranie prachu, odstraňovanie pavučín
 • Ošetrovanie nábytku
 • Vyprázdňovanie odpadkových košov
 • Čistenie obkladov
 • Čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení
 • Umývanie okien, presklených plôch, žalúzií
 • Ostatné práce na základe vzájomnej dohody

ŠPECIÁLNE UPRATOVANIE

Špeciálne upratovanie zväčša zahŕňa upratovanie, ktoré z hľadiska rozsahu jednotlivých činností a ich náročnosti nemôže byť súčasťou pravidelného upratovania. Najčastejšie ide o jednorazové generálne upratovanie, ktoré si vyžaduje špeciálnu techniku a hlavne väčšiu personálnu kapacitu.

Špeciálne upratovanie zahŕňa:
 • Upratovanie pri sťahovaní
 • Upratovanie po stavebných prácach, maľovaní, prestavbách
 • Umývanie sklených plôch
 • Čistenie všetkých druhov žalúzií vrátane vertikálnych
 • Tepovanie kobercov, čalúneného nábytku
 • Hĺbkové strojové čistenie rôznych druhov podláh
 • Polymerizácia (nanášane ochranných vrstiev) na rôzne druhy podlahových krytín
 • Generálne pred kolaudačné upratovanie
 • Čistenie technologických zariadení
 • Strojové čistenie garáží
 • Výškové práce (umývanie a čistenie opláštenia budov, fasád a striech)
 • Promptné odstraňovanie následkov po haváriách
 • a iné...

Hygienický servis

Naša spoločnosť v rámci upratovacích služieb v daných priestoroch dokáže zabezpečiť kompletné zásobovanie hygienickým materiálom, zásobníkmi, dávkovačmi a ochrannými pracovnými prostriedkami.

Do hygienického servisu patrí kompletné vybavenie:
sociálnych zariadení
 • zásobníky na toaletný papier
 • toaletný papier
 • zásobníky na papierové utierky
 • papierové utierky
 • dávkovače mydla
 • sitká do pisoárov
 • WC kefy a pod.
kuchyniek
 • kuchynské utierky
 • tablety do umývačky
 • soľ a leštidlá
skladových, servisných a gastronomických priestorov
 • vrecká do košov
 • rôzne druhy osviežovačov vzduchu
 • špeciálne čistiace prostriedky

Viac produktov nájdete na našom e-shope

V prípade záujmu nás kontaktujte

Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky, prípadne vypracujeme cenovú ponuku.

Kontakt

Ponuka služieb