logo

Certifikáty

Náš cieľ patriť medzi najlepších dokazuje aj opätovné udelenie medzinárodných certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Dosiahnutie čo najvyššieho stupňa kvality pri poskytovaní služieb zákazníkom patrí medzi významné ciele spoločnosti SAWBAC Slovensko, a.s. Sústredením sa na neustále zlepšovanie jednotlivých činností našej organizácie sústavne pracujeme na dosahovaní našich cieľov v oblasti kvality služieb a produktov a v plnení medzinárodných štandardov kvality. Výsledkom našej snahy je uznanie kvality poskytovaných služieb medzi zákazníkmi ako aj získanie medzinárodne uznávaného certifikátu kvality. Spokojnosť našich zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán je základným predpokladom nášho dlhodobého úspechu.

SME DRŽITEĽMI CERTIFIKÁTOV:

ISO 9001:2016 Systém manažérstva kvality – maximálna orientácia na klienta a rozširovanie spektra služieb.
ISO 14001:2016 Systém environmentálneho manažérstva – všetky používané postupy a technológie sú šetrné k prírode.
OHSAS 18001:2009     Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Na realizáciu politiky integrovaného manažérskeho systému si spoločnosť SAWBAC Slovensko, a.s. stanovuje ciele, priebežne zlepšovať systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a BOZP podľa príslušných noriem, znižovať množstvo tvorby a odovzdávania odpadu z obalov do spoločností zabezpečujúcich ich likvidáciu, zvýšiť podiel recyklácie, priebežne realizovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvyšovať kompetentnosť pracovníkov, zabezpečovať pravidelnú obnovu osobných ochranných a pracovných pomôcok.

Certifikáty kvality sú pre nás záväzkom, ale aj potvrdením, že sme na správnej ceste.

Ponuka služieb