logo

Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno:SAWBAC Slovensko, a.s.
Sídlo:Talichova 2110/2
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Slovenská republika
 
IČO:35 849 584
DIČ:2021711461
IČ DPH:SK2021711461
 
Právna forma:akciová spoločnosť
Založenie:2002 - spoločnosť s ručením obmedzeným
od 2006 - akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:predstavenstvo
 
Obchodný register:Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3926/B
 
Bankové spojenie:Tatrabanka
IBAN:SK62 1100 0000 0029 2089 8211
SWIFT:TATRSKBX