logo

Non stop dispečing: +421 918 080 080

Zavolajte nám: +421 254 650 484

Služby recepcií a podateľní

SLUŽBY RECEPCIÍ A PODATEĽNÍ

Recepcia je miestom prvého kontaktu klienta. Podľa jej fungovania, profesionálneho prístupu si návštevníci a klienti utvárajú obraz o spoločnosti.
Snahou recepcie je udržiavať a podporovať dobré meno spoločnosti.


V rámci služieb podateľní a recepcií zabezpečujeme:

  • prepájanie telefonických hovorov
  • distribúcia cenín preberanie a odosielanie poštových zásielok
  • objednávanie a vydávanie kancelárskych potrieb
  • vybavovanie požiadaviek „Help Desk“
  • vydávanie prístupových kariet
  • vydávanie a evidencia parkovacích kariet
  • koordinácia návštevníkov
  • aktualizácia databáz
  • a iné na základe individuálnych požiadaviek klienta

V prípade záujmu nás kontaktujte

radi vám zodpovieme na Vaše otázky a dotazy. Prípadne vypracujeme cenovú ponuku.

Kontakt

Ponuka služieb