logo

Non stop dispečing: +421 918 080 080

Zavolajte nám: +421 254 650 484

Správa budov

SPRÁVA BUDOV

Technická správa budov je zabezpečenie plynulého chodu komplet technicko-materiálového vybavenia budovy a správy s tým spojenej podľa požiadaviek zákazníka. (zabezpečenie plynulej prevádzky technických zariadení objektov, údržba, opravy, odstraňovanie porúch a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok, pripojenie na centrálny pult kontroly technologických súborov, atď.).
90% činností zabezpečujeme vlastnými zamestnancami, ktorí sú špecializovaní poskytnúť Vám najprofesionálnejšie služby.
Spoločnosť SAWBAC Slovensko, a.s. je pripravená pružne reagovať na špecifické požiadavky zadávateľa a rozšíriť rozsah služieb uvedených v ponuke, ako aj flexibilne meniť počet pracovníkov v závislosti od sezónnych výkyvov a pod..


KOMPLEXNÁ SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

 • riadenie administratívnej správy objektu
 • vedenie a archivácia technickej dokumentácie
 • spracovávanie plánov opráv, revízii, špecializovanej údržby
 • zabezpečovanie prostredia v budovách
 • komplexné návrhy úsporných opatrení v dodávke médií
 • riešenie reklamačných závad
 • zabezpečovanie subdodávateľov
 • výkon špecifických činností a služieb na požiadanie
 • komerčná správa nehnuteľností
 • infraštruktúrna správa nehnuteľností
 • energetická správa nehnuteľností

PREVÁDZKA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

 • meranie a regulácia
 • elektroinštalácia silnoprúd
 • chladenie, vykurovanie,
 • dieselagregáty
 • vzduchotechnika, miestna klimatizácia, počítačová sála, telefónna ústredňa, zasadačky
 • plynové regulačné stanice, rozvody plynu
 • tlakové nádoby
 • úpravne vody, vlastné vodné hospodárstvo, lapoly
 • prečerpávacie stanice
 • výťahy, pomocné technické zariadenia, t.j. automatické dvere
 • elektrospotrebiče, ručné náradie
 • skartovacie a paketovacie linky
 • bleskozvody a iné...

Správa zariadení

 • vykonávanie pravidelných kontrol za účelom predchádzania porúch
 • vykonávanie opráv, čistení a nastavenia parametrov podľa predpisov STN a Euronoriem
 • výkon periodických OP a OS vyhradených technických zariadení
 • výmena opotrebovaných a nefunkčných prvkov
 • kontrola funkčnosti prvkov jednotlivých zariadení
 • meranie a regulácia vrátane koncových prvkov
 • zabezpečenie funkčnosti VN, NN zariadení
 • požiarne systémy a požiarne zariadenia, SHZ, EPS,
 • prevádzkovanie kotolní, odovzdávacích staníc tepla, komínov, regulačných staníc, rozvodov plynu
 • prevádzkovanie náhradných pomocných zdrojov, dieselagregáty, UPS-ky, ATS
 • bezpečnostné technológie, kamerové systémy
 • dochádzkové systémy, parkovacie systémy
 • zdravotechnika

V prípade záujmu nás kontaktujte

radi vám zodpovieme na Vaše otázky a dotazy. Prípadne vypracujeme cenovú ponuku.

Kontakt

Ponuka služieb