logo

Non stop dispečing: +421 918 080 080

Zavolajte nám: +421 254 650 484

Certifikáty

V spolupráci s certifikačným orgánom PROCERT je náš vybudovaný integrovaný systém manažérstva schopný akceptovať všetky požiadavky zákazníka. Vedenie firmy SAWBAC Slovensko, a.s. vyžaduje zodpovedný prístup ku kvalite, environmentu a ochrane zdravia pri práci od všetkých svojich zamestnancov. SAWBAC Slovensko, a.s. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001. Výsledkom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb je získanie ďalších certifikátov kvality v enviromente a BOZP, kde dosiahla certifikát ISO 14001 a OHSAS 18001SME DRŽITEĽMI CERTIFIKÁTOV:


PDFNa realizáciu politiky integrovaného manažérskeho systému si spoločnosť SAWBAC Slovensko, a.s. stanovuje ciele, priebežne zlepšovať systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa príslušných noriem, znižovať množstvo tvorby a odovzdávania odpadu z obalov do spoločností zabezpečujúcich ich likvidáciu, zvýšiť podiel recyklácie, priebežne realizovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvyšovať kompetentnosť pracovníkov, zabezpečovať pravidelnú obnovu osobných ochranných a pracovných pomôcok.

Ponuka služieb