logo

Non stop dispečing: +421 918 080 080

Zavolajte nám: +421 254 650 484

O nás

O nás

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2002, kedy vznikla spoločnosť s ručením obmedzeným, no už v roku 2006 došlo k transformácii na akciovú spoločnosť.

Dlhoročné sídlo v hlavnom meste Bratislave sa v súvislosti s rozširovaním našich aktivít v roku 2009 presunulo do Jakubova pri Malackách. Tu sa vo vlastnom areáli okrem administratívnych priestorov nachádzajú aj naše výrobné priestory a skladové priestory pre veľkoobchod s hygienickým materiálom a čistiacimi prostriedkami.

Vďaka sieti regionálneho zastúpenia po celom Slovensku, sme vždy blízko k zákazníkovi. Hlavné regionálne centrá máme v mestách: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Poprad, Prešov, Košice a Banská Bystrica.

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb, zákazníkom prinášame moderný a inovatívny prístup a nové riešenia. Kontrola poskytovaných služieb pravidelná aj priebežná prebieha na štyroch úrovniach - objektový vedúci, regionálny manažér, kontrolór kvality alebo prevádzkový riaditeľ a interný audítor. Používame tzv. kontrolný hárok a hodnotenie spokojnosti zákazníka, ktoré pravidelne vyhodnocujeme.

Väčšinu ponúkaných služieb zabezpečujeme prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí, bezúhonní a pravidelne školení. Aktuálne zamestnávame 291 ľudí. Dlhodobo spolupracujeme s mnohými spokojnými zákazníkmi. Upratujeme rôzne administratívne budovy, obchodné centrá, výrobné závody či zdravotné strediská a mnoho ďalších.

Základným zmyslom a výhodou komplexného Facility manažmentu je profesionálnym spôsobom prevádzkovať, hospodáriť a udržiavať budovy a majetok.

Ďalšími pozitívami zavedenia FM je spresnenie adresnosti nákladov, skvalitnenie servisu a služieb, skvalitnenie kontroly, zvýšenie flexibility, strategickosť v plánovaní, spresnenie účtovníctva a inventarizácie, zníženie mzdových nákladov a zvýšenie výkonov, resp. produktivity práce.

Realizačná časť facility manažmentu spočíva v riadení všetkých činností cez centrálny dispečing, pričom celá činnosť a rozhodovanie za objekt je sústredená v rukách manažéra budovy. Manažér budovy organizuje a riadi správu budovy, prevádzkovú údržbu, manažuje základné a doplnkové služby.

Všetky nami používané technológie a postupy práce sú založené na spĺňaní hygienických požiadaviek a nariadení v súlade s certifikátmi hlavného hygienika SR. Pri vykonávaní prác používame najmodernejšiu techniku ako aj osvedčené postupy čistenia.

Súčasťou našej Eco filozofie je klásť mimoriadny dôraz na ochranu životného prostredia.

Preto sa našim kľúčovým produktom stal ekologický koncentrát MPCD (Molecular Chain Disintegrator) vďaka ktorému sme pri poskytovaní čistiacich prác šetrní k našej planéte ešte viac. Zachovať alebo zlepšiť kvalitu životného prostredia v každodennom pracovnom procese nie je vždy jednoduché.

Vplyv priemyselnej činnosti človeka na jednotlivé zložky životného prostredia ale môžeme spoločne korigovať aj vďaka prípravku MPCD.

Pretože ani nám nie je ľahostajné v akom prostredí žijeme.

Pozrite si naše referencie